Khởi động dự án của bạn:

Close


Bảng giá thiết kế Website

Gói B-Standard
3,500,000đ
 • 1 tên miền quốc tế (.com, .net)
 • 1 Hosting 600Mb
 • 1 Email theo tên miền
 • Module Giới thiệu, Dịch vụ
 • Module Tin tức
 • Module Sản phẩm (2 cấp)
 • Module Tuyển dụng
 • Module hỗ trợ
 • Module thống kê truy cập
 • Kết nối mạng xã hội
 • Module Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Gói B-Gold
5,000,000đ
 • 1 tên miền quốc tế (.com, .net)
 • 1 Hosting 1 Gb
 • 5 Email theo tên miền
 • Module Giới thiệu (2 Cấp)
 • Module Dịch Vụ (2 Cấp)
 • Module Báo giá
 • Module Tin tức (2 Cấp)
 • Module Sản phẩm (3 cấp)
 • Tìm kiếm Sản phẩm
 • Form Đăng ký trực tuyến
 • Module Tuyển dụng
 • Module Hỗ trợ
 • Module Thống kê
 • Phiên bản web Mobile
 • Tối ưu hóa SEO
 • Kết nối Mạng xã hội
 • Module Liên hệ
 • Bảo hành 24 tháng
Gói B-Platinum
7,000,000đ
 • 1 Tên miền Quốc gia (.vn, .com.vn)
 • 1 Hosting 2Gb
 • 10 Email theo tên miền
 • Module Giới thiệu (2 Cấp)
 • Module Dịch Vụ (2 Cấp)
 • Module Báo giá
 • Module Tin tức (2 Cấp)
 • Module Sản phẩm (Đa cấp)
 • Tìm kiếm Nâng cao
 • Form Đăng ký trực tuyến
 • Module Tuyển dụng
 • Module Hỗ trợ
 • Module Thống kê Truy cập
 • Phiên bản web Mobile
 • Tối ưu hóa SEO
 • Hỗ trợ 2 Ngôn ngữ
 • Kết nối Mạng xã hội
 • Module Liên hệ
 • Bảo hành 36 tháng
Gói B-Diamond
9,500,000đ
 • 1 Tên miền Quốc gia (.vn, .com.vn)
 • 1 Hosting 3Gb
 • 10 Email theo tên miền
 • Module Giới thiệu (2 Cấp)
 • Module Dịch Vụ (2 Cấp)
 • Module Báo giá
 • Module Tin tức (2 Cấp)
 • Module Sản phẩm (Đa cấp)
 • Module Đăng ký Mua hàng
 • Tìm kiếm Nâng cao
 • Form Đăng ký trực tuyến
 • Module Tuyển dụng
 • Module Hỗ trợ
 • Module Thống kê Truy cập
 • Phiên bản web Mobile
 • Tối ưu hóa SEO
 • Hỗ trợ 2 Ngôn ngữ
 • Tích hợp thanh toán trực tuyến
 • Kết nối Mạng xã hội
 • Module Liên hệ
 • Bảo hành mãi mãi
4