Hỗ trợ kỹ thuật 24/7: 0904 19 28 28   |   Kinh doanh: 0902 178 885

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

Quy định và điều khoản đổi trả/ hàng
 
1 . Đối tượng áp dung: chỉ áp dụng cho những khách hàng ký kết hợp đồng và đang trong thời gian thực hiện hợp đồng
2. Điều kiện về chủng loại hàng hóa:
Sản phẩm chưa vận hành thương mại.( chưa đi vào hoạt động)
3. Chính sách áp dụng: 
- Không đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật đã  ký kết trong hợp đồng.
- Chậm tiến độ bàn giao Web theo thời hạn ghi trên hợp đồng.( thời gian được tính là khi lý kết hợp đồng và khách hàng cung cấp đây đủ nội dung theo yêu cầu tiến độ của kỹ thuật).
- Có giữ hợp đồng ký kết giữa hai bên.
4. Phương thức : 
- Hoàn 50 % số tiền khách đã thanh toán .
- Khách hàng phải trả lại hóa đơn hoặc xuất lại hóa đơn theo yêu cầu của Biển Vàng


Thiết kế Landing Page

Thiết kế Website Nhà hàng - Khách sạn

Thiết kế Website Responsive

Thiết kế website Tổ chức

Thiết kế website Bán hàng

Thiết kế website Dịch vụ

Thiết kế website Tin tức

Thiết kế website Du lịch

Yêu cầu báo giá