Để khởi động dự án Vui lòng cho chúng tôi biết:

Close

MÔ HÌNH WEBSITE

Có nhiều khái niệm khác nhau về website, theo chúng tôi website dễ hiểu là cuốn hồ sơ năng lực online giới thiệu về bạn, công ty bạn hoặc tổ chức bạn. Vậy nên mô hình website là cuốn hồ sơ năng lực mẫu để bạn xem và hình dung ra được với ngành nghề của mình thì một website thế nào là đủ và cần.
Hãy lựa chọn mô hình website dưới đây để phù hớp với nhu cầu của bạn

Mẫu 27
Mẫu 27


Đã bao gồm hosting và tên miền

Mẫu 26
Mẫu 26

Giá liên hệ 
Đã bao gồm hosting và tên miền

Mẫu 25
Mẫu 25

Giá liên hệ 
Đã bao gồm hosting và tên miền

Mẫu 24
Mẫu 24

Giá liên hệ 
Đã bao gồm hosting và tên miền

Mẫu 23
Mẫu 23

Giá liên hệ 
Đã bao gồm hosting và tên miền

Mẫu 22
Mẫu 22

Giá liên hệ 
Đã bao gồm hosting và tên miền

Mẫu 21
Mẫu 21

Giá liên hệ 
Đã bao gồm hosting và tên miền

Mẫu 20
Mẫu 20

Giá liên hệ 
Đã bao gồm hosting và tên miền

Mẫu 19
Mẫu 19

Giá liên hệ 
Đã bao gồm hosting và tên miền

Mẫu 18
Mẫu 18

Giá liên hệ 
Đã bao gồm hosting và tên miền

Mẫu 17
Mẫu 17


Đã bao gồm hosting và tên miền

Mẫu 16
Mẫu 16

Giá liên hệ 
Đã bao gồm hosting và tên miền

Mẫu 16
Mẫu 16

Giá liên hệ 
Đã bao gồm hosting và tên miền

Mẫu 13
Mẫu 13

Giá liên hệ 
Đã bao gồm hosting và tên miền

Mẫu 12
Mẫu 12

Giá liên hệ 
Đã bao gồm hosting và tên miền

Mẫu 11
Mẫu 11

Giá liên hệ 
Đã bao gồm hosting và tên miền

Mẫu 10
Mẫu 10

Giá liên hệ 
Đã bao gồm hosting và tên miền

Mẫu 09
Mẫu 09

Giá liên hệ 
Đã bao gồm hosting và tên miền

Mẫu 04
Mẫu 04

Giá liên hệ 
Đã bao gồm hosting và tên miền

Mẫu 14
Mẫu 14

Liên hệ
Đã bao gồm hosting và tên miền

Mẫu 05
Mẫu 05

Liên hệ
Đã bao gồm hosting và tên miền

Mẫu 06
Mẫu 06

Liên hệ
Đã bao gồm hosting và tên miền

Mẫu 07
Mẫu 07

Liên hệ
Đã bao gồm hosting và tên miền

Mẫu 08
Mẫu 08

Liên hệ
Đã bao gồm hosting và tên miền

Mẫu 09
Mẫu 09

Liên hệ
Đã bao gồm hosting và tên miền

Mẫu 15
Mẫu 15

Giá liên hệ 
Đã bao gồm hosting và tên miền

Mẫu 03
Mẫu 03

Giá liên hệ 
Đã bao gồm hosting và tên miền

TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN MÔ HÌNH WEBSITE ?

Đơn giản vì: Mọi thứ đã sẵn sàng, bạn chỉ việc sử dụng. Mọi thứ rất dễ xử dụng, bạn có thể tự làm chủ website của mình

  • Miễn phí tên miền(.com)
  • 12 tháng sử dụng
  • Miễn phí cài đặt !
  • Bảo hành mãi mãi
  • Miễn phí Hosting 1Gb
  • Luôn hỗ trợ 24/7
XEM MÔ HÌNH WEBSITE