Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

1. Điều kiện bảo hành
+  Phần mềm website sẽ được bên B bảo hành trong suốt quá trình sử dụng.
+  Khi xảy ra sự cố bên B có trách nhiệm khắc phục sự cố trong 24h kể từ thời điểm bên A thông báo.

Điều kiện và Phương thức bảo hành: 
a. Bên B sẽ tiến hành bảo hành các lỗi nằm trong phạm vi công việc và trách nhiệm của Bên B như các lỗi về phần mềm, kỹ thuật và giải đáp thắc mắc của khách hàng.
b. Trong quá trình bảo hành, nếu Bên A phát sinh các yêu cầu mới như chỉnh sửa chức năng, sửa đổi giao diện tùy theo mức độ cụ thể sẽ được tính phí thông qua sự bàn bạc và thống nhất của 2 bên.
c. Trong suốt quá trình sử dụng và bảo hành Bên B tư vấn miễn phí qua điện thoại, email hoặc fax cho Bên A nếu có vướng mắc về kỹ thuật. 
 

2. Các trường hợp không được bảo hành
a. Các sự cố do hỏng phần cứng, do điện, sét đánh, thiên tai, hỏa hoạn.... sẽ không được Bên B bảo hành. Tuy nhiên Bên B sẽ hỗ trợ sửa chữa trong thời gian sớm nhất và có tính phí trong từng trường hợp cụ thể.
b. Trong quá trình vận hành, dữ liệu hệ thống được lưu trữ trên máy chủ của Bên A, thì Bên B không chịu trách nhiệm về việc mất mát hệ thống dữ liệu đó.
c. Các lỗi phát sinh khi đã hết giai đoạn bảo hành mà hai Bên chưa có thỏa thuận hoặc cam kết khác.
d. Nguyên nhân là lỗi chương trình khác.
 

3. Điện thoại hỗ trợ, bảo hành sản phẩm.
Hotline: 0904 19 2828   ***   024 6328 0168

Comments (0)

Bình luận

Email của bạn sẽ được bảo mật, Vui lòng nhập các trường bắt buộc*.